Happy Friendship Day 2017 SMS in Marathi

This time we have Marathi SMS for best friends to share on friendship day and make the bond of friendship stronger. You can share funny, sweet, special messages with your friends and make them feel special on friendship day.

Happy Friendship Day 2014 SMS in Marathi

Happy Friendship Day 2017 SMS in Marathi

Friendship day is the day to enjoy and cherish the lovely moments passed with your friends.So, just go and share the wonderful messages given below with your friends.


Friendship Day SMS in Marathi : Best Collection

 Friendship Day Marathi Message for Best Friends

Dosti ani Prem ekda naadiwar firayla jatat
Prem nadit padte
kaaran Prem andhle aste
Dosti pan padte
kaaran
“Dosti” konachi sath sodat naste.

Friendship Day Marathi SMS Message for True Friends

Rozch athvan yavi asa kahi nhi,
Rozch bhet gyavi asahi kahich nhi,
Mi tula visarnar nhi hyala khatri mhantat,
Ni tula hyachi khatri asane hyalach maitri mhantat.

 Lovely Message for Unforgettable Friend

Maitri che naate kimya karun jaate
Kiti dile dusryala tari aapli onjal bharun vaahte
Maitri cha prakash manat pasrto
Tyaat aapan swtalach visrto .

Sweet Message for Marathi Friends For life

Naa sampnare akhand swapna asave
naa bolta eku yetil ase shabd asavet
grishmat paus padtil ase dhag asavet
naa magta sobat detil ase “Mitra” asavet.

Friendship day Marathi SMS

Sakali hastes,Dupari hastes
Sandhyakali hastes,Raatri hastes
Gharat hastes,Rastyat hastes
Yetana baghun hastes,Jatana baghun hastes
Tila kay vaatte
Tu ektich dat ghastes ?

Friendship Never Ends

Je jodle te naate.Ji Jadte ti savay.
Ji Thabte ti Odh.Je Vadhate te prem.
Jo sampto to sahavas.Aani
Jya nirantar rahtat tyaa
Athavani

Friendship Doesn’t need Explaination

Nishabd Bhavnela Sparshachi Sath,
Halvya Manala Asvanchi Sath ,
Udhan Anandala Hasyachi Sath,
Tashich Asude Mazya Jivnala Tuzya “ Maitrichi Sath ”

Friendship Day Funny Message

Ek mitra dusarya mitrala mhanto.
Pahila mitra : Mi jar mi jar melo
tar tu kay karshil.
dusara mitra : mikup khus hoyen, Dusrya divashi
tya mitrala kalat ki tyaca pahila
mitra ne jiv dila aahe.v tyacya javal
1 chitti hoti. Tyat lihale ho te ki
sala jaan bhi kya chij he teri khushi ke aage…

Friendship Day Message – Anything For Friends

Maitriche Nate Nehami Akhand Rahude,
Kharya Maitrivar Vishwas Rahude,
As Nahi Ki Mitr Jawalch Asla Pahije
Jawal Asla Tari Athvanit Rahude ……….

Friendship Day Message -Friendship Never Ends

Athvaninchya vadlat ek kshan maza asu de,
Phulanchya ya gucchat ek phul maze asu de,
Kadhshil jevha athvan aaplyanchi,
Tya aaplyat ek nav maze pan asu de

Friendship Day Special Message

Kalat-Nakalat kadhi julte MAITRI,
Suvas yacha jasa PAAVSATIL MAATI,
Bandhan mhanave ki RESHIMGATHI,
Koni nahi kunache tari jagto MITRASATHI…..

Friendship Day Message For Sweet Friends

Maitri che nate kimya karun jate
Kiti dile dusryala tari aapli onjal bharun vahte
Maitri cha prakash manat pasrto
Tyaat aapan swtalach visrto .

Friendship Day Message in Marathi for lovely friend

Aarsa Majha Khup Changala Mitra Aahe Karan. .
Jewha Mi Radat Asto Tevha
Aarsa Kadhich Majhyavar Hasat Nasto

Hope you enjoyed sharing these heart touching messages specially brought for you in Marathi. You can also checkout here Happy Friendship Day Whats app messages and sms.